La Federació

La federació és una entitat sense ànim de lucre que es dedica a la prevenció d’incendis forestals. Està integrada per les diferents ADF de la comarca d’Osona.

Cada una d’aquestes ADF ha designat un representant que forma part de la junta directiva de la Federació, l’òrgan que pren les decisions de funcionament de l’entitat.

La vessant professional executa les decisions de la junta directiva per nodrir econòmicament i administrativament la vesant social de l’entitat.

Els objectius de la Federació:

  • Realitzar tasques de prevenció
  • Realitzar tasques de coordinació per millorar la col·laboració entre administracions en les tasques de prevenció i extinció d’incendis.
  • Formació per a nous voluntaris que volen formar part d’alguna de les ADF federades de la comarca, per rebre una preparació mínima per afrontar les tasques d’extinció i prevenció.
  • Donar suport a les ADF federades amb assessorament tècnic i administratiu.

El 1999 l’entitat va crear el departament de treballs forestals (Treballs Sílvicoles ADF Osona) per poder finançar-nos. Inicialment vam treballar en el manteniment dels corredors de les línies elèctriques i la tasca s’ha ampliat en plantacions, estassades, tales d’aprofitament i de selecció, obertura de vials, treballs de jardineria, treballs d’alçada i tales i podes d’arbres difícils, entre d’altres.

El passat mes juny es van iniciar les obres de construcció de la nova seu de la Federació d’ADF d’Osona.
La seu estarà situada al Parc d’Activitats Econòmiques d’Osona, carrer Tortosa nº1B, i suposa la construcció d’una nau de 675m2 destinada a magatzem i oficines. On el personal de la Federació podrà desenvolupar millor les seves tasques alhora que també persegueix que sigui un lloc de trobada per a voluntaris de les ADF d’Osona. Ja que a part de la zona de magatzem i oficines, també hi haurà espai per una aula de formació i una sala de reunions.