La Federació

La federació és una entitat sense ànim de lucre que es dedica a la prevenció d’incendis forestals. Està integrada per les diferents ADF de la comarca d’Osona.

Cada una d’aquestes ADF ha designat un representant que forma part de la junta directiva de la Federació, l’òrgan que pren les decisions de funcionament de l’entitat.

La vessant professional executa les decisions de la junta directiva per nodrir econòmicament i administrativament la vesant social de l’entitat.

Els objectius de la Federació:

  • Realitzar tasques de prevenció
  • Realitzar tasques de coordinació per millorar la col·laboració entre administracions en les tasques de prevenció i extinció d’incendis.
  • Formació per a nous voluntaris que volen formar part d’alguna de les ADF federades de la comarca, per rebre una preparació mínima per afrontar les tasques d’extinció i prevenció.
  • Donar suport a les ADF federades amb assessorament tècnic i administratiu.

El 1999 l’entitat va crear el departament de treballs forestals (Treballs Sílvicoles ADF Osona) per poder finançar-nos. Inicialment vam treballar en el manteniment dels corredors de les línies elèctriques i la tasca s’ha ampliat en plantacions, estassades, tales d’aprofitament i de selecció, obertura de vials, treballs de jardineria, treballs d’alçada i tales i podes d’arbres difícils, entre d’altres.

El dia 28 d’abril de 2017 es va inaugrar la nova seu de la Federació d’ADF d’Osona.
Està situada al Parc d’Activitats Econòmiques d’Osona, carrer Tortosa nº1B, amb un  total de 675m2 destinada a magatzem i oficines. Pots consultar el procés de construcció.